Klasztor p.w. św. Jana od Krzyża w Katowicach, to najmłodsza fundacja w naszej Krakowskiej Prowincji. Inauguracja życia zakonnego odbyła się 1 stycznia 2023 roku.

Zamieszkaliśmy w domu zakonnym po Siostrach Służebniczkach NMP Niepokalanie Poczętej, przy ul. Jastrzębiej 16. Miejscem naszej posługi i modlitwy jest kaplica p.w. M.B. Częstochowskiej. To tutaj sprawujemy codziennie Eucharystię, Liturgię Godzin, wspólny różaniec z wiernym oraz nasze dwie godziny modlitwy wewnętrznej, do której zapraszamy wszystkich pragnących pomodlić się w milczeniu.

Kontakt

Klasztor Karmelitów Bosych

ul. Jastrzębia 16
40-661 Katowice

504-575-58
ocdpiotrowice@gmail.com

Konto mszalne:
Bank PKO BP: 30 1020 2313 0000 3102 1101 9181